Informácie pre rodičov       

Prečo registrovať dieťa do klubu ŠK Tomášov?

Za posledné desaťročie , tak isto ako ostatné futbalové kluby sme zistili rapídny pokles záujmu detí a mládeže o športové aktivity v našom okolí. Dostali sme sa až do takých extrémov, že sme pred piatimi rokmi nemohli prihlásiť do súťaže ani dorastenecký tým.

Bol to signál k tomu, že musíme spoločnými silami vymyslieť novú stratégiu a snažiť sa prilákať k futbalu čo najviac detí. V prvom rade sme museli nájsť vedúcich a trénerov ktorí by sa ujali tejto výzvy a zároveň poznajú túto problematiku v obci, sú ochotný to riešiť a majú pozitívny ohlas aj medzi Vami – rodičmi . Po troch rokoch môžeme povedať že to má zmysel a vidíme prvé úspechy našej snahy.

Miroslav Bertók, Norbert Nagy a Blažej Szalay sú hlavnými aktérmi týchto úspechov. Ten fakt že detí pribúda, a aj z okolitých dedín je čím ďalej väčší záujem, nás ženie dopredu a vyvíja tlak k tomu, aby sme pracovali ďalej a vytvárali lepšie podmienky a kvalitu pre Vaše ratolesti. Našou víziou je stať sa zberným dvorom pre vyššie súťaže v Bratislavskom kraji.

Na to, aby sme tento cieľ postupne vedeli zrealizovať, musíme rozšíriť trénerský káder, zaviesť administratívny prehľad všetkých detí, spropagovať tento program aj v okolitých dedinách, vyvinúť väčšiu starostlivosť o náš 2 hektárový areál, zabezpečiť dostatočné množstvo tréningových pomôcok pre všetky vek. kategórie a veľa ďalších záležitostí. Vy ako rodič, ktorí spravil 1. dôležitý krok a dal svoje dieťa do športového klubu, aby športoval namiesto sledovania médií a hrania sa na počítači, musíme spraviť ďalší krok my. Získať si Vašu dôveru a priazeň. Keď vyložíte vaše dieťa na ihrisku musíte mať istotu že o Vaše dieťa bude 100% - ne postarané .

Musíme zaviesť pravidlá hry aby všetko fungovalo tak ako má a práve preto sú tu pre Vás pripravené práva a povinnosti rodičov

Ako zaregistrovať dieťa do klubu

Stiahnite si Registračný formulár mládeže do futbalového klubu ŠK Tomášov ako: pdfdoc
Vyplňte pravdivo všetky údaje a pošlite nám formulár či už mailom na info@sktomasov.sk, alebo poštou na adresu: Športový Klub Tomášov
IČO : 42 265 070
Hlavná 46, 90044
Slovenská Republika

1. Rodič je povinný doviesť dieťa na ihrisko, najneskôr 10 min. pred začatím tréningu.
2. Počas tréningu nesmie zasahovať do tréningového procesu, bez vyzvania trénera.
3. Byť pasívnym sledovatelom, a to z miesta vyhradeného pre fanúšikov/mimo ihriska/.
4. Prevziať si dieťa po tréningu a skontrolovať či si niečo nezabudol.
5. Hlásiť trénerom choroby, a iné dôvody neprítomnosti na dohodnutých zrazoch.
6. Rodič, ktorí chce a vie biť nápomocný pre klub sa môže hlásiť u trénera alebo manažera klubu.
Finančné príspevky súvisiace zo zabezpečením futbalovej činnosti mládeže
7. 7- Rozloženie príspevkov na 3 časti v nasledujúcom rozhraní
5,- Eur/mes. na priame potreby hráčov/oblečenie, tr. pomôcky/
5,- Eur/mes. príspevok na údržbu ihrísk a areálu ŠK
5,-Eur/mes. do rezervného fondu /sústredenie, turnaje, výlety/
8. Príspevok 15,- Eur treba uhradiť do 15. dňa v mesiaci, na účet vytvorený pre mládežnícke kluby.
9. Ak sú v klube registrovaný súrodenci poplatok sa znižuje na 10,-Eur na jedno dieťa.
10. Kontrolný orgán /podľa stanov ŠK Tomášov – Dozorná rada/, má na starosti kontrolu a 3 – ja členovia Výkonného výboru / Alexander Nagy – prezident, Norbert Nagy - komisia mládeže a Roman Lakatoš – manažer klubu aby tieto peniaze naozaj boli použité a vrátené výlučne na potreby mládežníckych družstiev.
11. Tieto pravidlá sú právoplatné od 1.07.2014 a platia pre všetky vekové kategórie do veku ml. dorastu dieťaťa.

V sekcií KLUB -> Vedenie klubu, nájdete všetky naše kontakty. Neváhajte nás kontaktovať a vyžiadať si osobné stretnutie, pri ktorom Vám radi odpovieme na Vaše otázky.

Mládež       

Nasledujúce zápasy

Muži "A": Sob., 14.03 2020 14:30
PŠC Pezinok
PŠC Pezinok
vs. ŠK Tomášov
ŠK Tomášov
Muži "B": Ned., 29.03 2020 15:00
ŠK Tomášov
ŠK Tomášov
vs. FK Kozmos
FK Kozmos
Prípravka U11 "B": Ned., 05.04 2020 10:30
ŠK Tomášov
ŠK Tomášov "B"
vs. OŠK Slovenský Grob
OŠK Slovenský Grob

ŠK na Facebooku

Partneri:            Hlavní sponzori:            Sponzor:           
Partner ŠK Junior Tomášov: